Showing posts with label U SVIJETU TIŠINE. Show all posts
Showing posts with label U SVIJETU TIŠINE. Show all posts

ŠTO JE OPRAŠIVANJE?

July 16, 2013
Pomoću cvijeta biljka se razmnožava, stvara nove biljke slične sebi. Botaničari definiraju cvijet kao skupinu dijelova biljke čija je funk...

ŠTO JE MAHOVINA?

July 16, 2013
U gotovo svakoj vlažnoj, sjenovitoj šumi možemo naći male biljke koje tvore zeleni pokrivač na površini zemlje. To su uglavnom mahovine. Za ...

ŠTO JE KLOROFIL?

July 16, 2013
Kad biste morali izdvojiti jednu glavnu osobinu po kojoj se biljke razlikuju od životinja, što biste izdvojili? Zelenu boju biljaka. Narav...
Powered by Blogger.