Showing posts with label Transport. Show all posts
Showing posts with label Transport. Show all posts

ISTORIJA AVIONA

January 15, 2014
Prema jednoj staroj grčkoj legendi, Ikar je sa svojim ocem Dedalom bio zatvoren na ostrvu Kritu, pa je, da bi pobegao, načinio krila od ptič...
Powered by Blogger.