Showing posts with label Inovacije. Show all posts
Showing posts with label Inovacije. Show all posts

KOMPAS

January 27, 2014
Danju, kad je nebo vedro, strane sveta mogućno je odrediti i prema položaju Sunca, koje se u podne nalazi na južnoj strani. Ako smo tada okr...

ISTORIJA AVIONA

January 15, 2014
Prema jednoj staroj grčkoj legendi, Ikar je sa svojim ocem Dedalom bio zatvoren na ostrvu Kritu, pa je, da bi pobegao, načinio krila od ptič...
Powered by Blogger.