Ljudsko uho - anatomija uha

Ljudsko uho - anatomija uha

Uho je čulni aparat i predstavlja dva čula, jedno za sluh a drugo za ravnotežu i orijentaciju u prostoru. Ono se deli na:
  • spoljno,
  • srednje i
  • unutrašnje uho.
Spoljno uho sastoji se iz usne školjke i spoljnog ušnog kanala.
Ušna školjka, u običnom životu uvo, sastoji se uglavnom iz naborane hrskavice prekrivene kožom.
Spoljni ušni kanal dug je 2—2,5 cm i pruža se od ušne školjke do bubne opne. Obložen je kožom koja sadrži naročite znojne žlezde. Ove žlezde učestvuju u stvaranju ušne masti mrke boje. U slučaju obilnog stvaranja ove masti ona u vidu čepa ispuni kanal i stvrdne se zbog čega može da se slabije čuje.

Srednje uho sačinjavaju razne šupljine ispunjene vazduhom.

Najveća šupljina je bubna duplja u kojoj se nalaze tri koščice (čekić, nakovanj i uzengija).
Od bubne duplje do ždrela pruža se Evstahijeva truba, dužine oko 3,5 cm, koja sprovodi vazduh iz ždrela do bubne opne i tako omogućuje da se pritisci vazduha na bubnu opnu iz ušnog kanala i iz ždrela izjednače.

Unutrašnje uho sastoji se iz koštane šupljine i opnastih tvorevina u njoj.

Zbog složenog oblika ova šupljina i njeni opnasti delovi nazivaju se koštani i opnasti labirint.
Koštani labirint ima tri dela: trem, polukružne kanale i puž.
U tremu se nalaze kesica i mešinica spojene između sebe. Polukružni kanali sadrže opnaste kanale istog oblika. Koštani puž sadrži opnasti puž.
Opnasti polukružni kanali, mešinica i kesica zajedno se nazivaju vestibularni aparat koji igra važnu ulogu u održavanju ravnoteže i u orijentaciji u prostoru.
Opnasti puž je osposobljen za funkciju sluha. Koštani labirint ispunjen je tečnošću zvanom perilimfa. Opnasti labirint je takođe ispunjen tečnošću endolimfom.

Zvučne talase, koji trepere, sabira ušna školjka.  Treperenje se zatim prenosi kroz ušni kanal i izaziva treperenje bubne opne. Dalje se treperenje prenosi preko slušnih koščica na unutrašnje uho.
U njemu se najpre zatalasa perilimfa i zatim endolimfa.
Ovo talasanje nadražuje naročito ćelije u opnastom pužu. Od njih se nadražaj provodi dalje posebnim moždanim putem u određeni centar u kori velikog mozga i tada se čuje.
Svaki deo uha podložan je upalama.
Naročito može da bude opasno gnojno zapaljenje srednjeg uha (otitis media) sa teškim posledicama. Zapaljenje unutrašnjeg uva, tj. labirinta može da prouzrokuje poremećaj ravnoteže i delimičnu ili potpunu gluvoću.
Powered by Blogger.