Ljudski vrat - anatomija vrata

Vrat je valjkasti deo tela koji spaja trup sa glavom. U zadnjem delu vrata nalazi se sedam pršljenova koji zajedno predstavljaju vratni deo kičme, a imaju svoje posebne oblike.
Oko ovih pršljenova raspoređeni su mišići po slojevima, koji pokreću vrat, a samim tim vrše pokrete i glave.
Između ovih mišića prolaze krvni sudovi i živci, a u prostorima između njih smešteni su organi.
Tako se u prednjem delu vrata nalazi grkljan, organ za disanje i proizvodnju glasa, koji gradi ispod kože ispupčenje lako uočljivo a nazvano Adamova jabučica u narodu. Ispod grkljana je dušnik, takođe organ za disanje, koji napušta vrat i završava se u grudnoj duplji račvanjem na glavne dušnice. Ispred grkljana i početnog dela dušnika nalazi se štitasta žlezda (gl. thyroidea) sa najčešće četiri paratiroidne žlezde iza nje.
 Iza grkljana se nalazi donji deo ždrela, organa za varenje. Ovaj organ se nastavlja jednjakom, cevastim organom koji se spušta kroz vrat i grudnu duplju i završava u želucu.
U prednjem delu vrata pored organa nalaze se važni krvni sudovi i živci.
Međutim, u zadnjem delu vrata nalazi se mišićna masa sa manje važnim krvnim sudovima i živcima. Prema tome, povrede prednjeg dela vrata su opasne i mogu se završiti smrću, što zavisi od stepena povrede.
Meke delove vrata obuhvata spolja koža.
Ona može da se zapali i da bude sedište tumora.
Vredi pomenuti čir na zadnjem delu koji se po svome obliku, boji i toku razlikuje od čira na drugom mestu kože, a naziva se karbunkul.
Ispod kože površnije ili dublje u vratu nalaze se limfne žlezde.
Površinske limfne žlezde mogu se napipati ispod kože samo ako su uvećane (lymphadenitis colli).
Powered by Blogger.